Délka představení 60 minut

Představení je zaměřeno na celkový průřez tanečního repertoáru souboru a experimenty s "rytmizaci" Pohrává si s možnostmi zvuků, melodií a rytmů i bez použití hudebního doprovodu
Projekt vznikl s finanční podporou hlavního města Prahy, MČ Praha 1 a MČ Praha 6