Lidové tance USA se neuzavřely do svých tradičních podob, ale prošly 200 letým vývojem. Z původně historického tance vzniklo moderní taneční odvětví. Taneční styly jako Clogging, Line dance, Square dance se šíří do celého světa. Americký lidový tanec je otevřený všemu a neustále se vyvíjí.

Taneční soubor Caramelka presentuje tyto taneční styly ve své tradiční podobě a hlavně v současné moderní formě. Dostává se mnohem dál - již není pouhým napodobitelem, ale přímo tvoří a objevuje možnosti kombinace tance, rytmů a hudby. V tanečním pásmu "Přes oceán do Prahy" se představilo 35 tanečníků ze souboru Caramelka ve věku 7-17 let, dále dívčí hudební skupina Berušky a houslista Luděk Lerst.
Choreografie Jarmila Vašáková a Jiří Vašák ml.

Tento projekt se konal s finanční podporou hl. m. Prahy, Městské části Praha 6, pod záštitou starosty Prahy 6 Mgr. Tomáše Chalupy a ve spolupráci s Americkým centrem, Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.