Představení plné tance, hudby a stepu.

Délka představení 60 minut

Původní taneční projekt STOMPMOTION přibližuje současné zahraniční trendy v tanečním stepařském umění prostřednictvím mladých tanečníků ze souboru CARAMELKA. Do projektu jsou zapojeni i hudebníci, kteří společně s tanečníky – stepaři vytváří na pódiu jeden kompaktní celek. Dále tanečníci přesahují hranice umění tanečního a pronikají do hudebního, tím, že sami proniknou do hudební produkce.
Tento projekt nemá sloužit k pouhému napodobování zahraničních trendů, ale přímo k původní tvorbě a objevování možností kombinace stepu, rytmů a hudby. Taneční projekt STOMPMOTION volně navazuje na projekt STEPMOTION z roku 2010.
Projekt vznikl s finanční podporou MČ Praha 6 a Nadace život umělce.